-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۷, چهارشنبه

ائتلاف ضد طالبان دو راه بیشتر ندارد؛ یا حامد کرزی را به سروری خویش برگزیند یا استاد سیاف را. نشانه ها می رسانند که آن ها دیگر به کرزی چندان اعتماد ندارند. علت باریک دیگری هم وجود دارد. کرزی ارتباطی روسیه و ایران است و جمیعت را به سرعت می تواند درزیر ریش پایگاه های امریکا درافغانستان زیر ضربه بیاندازد.