-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۷, چهارشنبه

استاد سیاف در دیدار با ملاعزت

ناصر«فرزام» با همرسانی این نگاره چنین نوشت: عزت الله عاطف و استاد سياف امروز در پغمان بأهم ديدار كرده اند.
اشاره: درسال 2006 شبی همراه با لطیف «پدرام» و چند آشنای دیگر به مهمانسرای ملاعزت مهمان شده بودیم. ملاعزت از عرب تبارهای وطن است. ضمن آن که از هردری سخن رفت، او به اشاره به استاد اظهارداشت: پنجاه هزار دالرخرج کردم، سیاف را درخانه خودش (پغمان) درقفس کرده ام!
همان زمانی بود که افراد استاد سیاف کمره تصویرگیر طلوع را قاپیده و همه را اهانت کرده بودند. القصه، ملاعزت اگرهم حریف پیرمرد است هم دشمن.