-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۳, چهارشنبه

آیا دعوت حکمتیار به کابل یک اشتباه بزرگ بود؟

صلح با طالبان به حکمتیار چه ربطی دارد؟واشنگتن پست می‎نویسد، انتظار می‎رفت برگشت حکمتیار بعد از از شانزده سال دوری، استقبال گرم اش از سوی حکومت و عفو تخطی‎های دوره جنگی اش به حیث مثال صلح برای طالبان مبدل شود.

ولی به نوشته واشنگتن پست، حکمتیار در عوض در انظار عمومی رئیس جمهور افغانستان را مورد انتقاد قرار داده، از تسلیم دهی سلاح دست داشته گروه‎اش خودداری نموده و این سوال را در ذهن کابل نشینان مطرح کرده‎است که آیا دعوت برای برگشت وی یک اشتباه بزرگ بود؟

واشنگتن پست می‎نویسد حکمتیار ۶۹ ساله امروز تصویر از یک شخصیت عالم را می‎دهد ولی نام وی هنوز هم ترس و هراس را در کابل ایجاد می‎کند. واشنگتن پست در اشاره به نقش حکمتیار در جنگ‎های داخلی می‎نویسد، عذر خواهی به جایش، حکمتیار بعد از برگشت اش حتی از گذشته یاد نکرده‎است.  (ترجمه شده در رادیوی آزادی)