-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۳, چهارشنبه

امریکا درچنگال پالیسی پاکستان

امریکا هرگز توان مهار پاکستان را ندارد؛ پس روی طرح انتقال جنگ به بلوچستان فکر کند تا راه هوایی وزمینی به افغانستان باز شود. 


 جنرال وینسینت ستیوارت رئیس اداره استخبارات دفاعی امریکا، درمحضر سناتوران آن کشور گفت پاکستان خواستار ثبات در افغانستانیست که در آن هند نفوذ نداشته باشد. به‌گفته جنرال ستیوارت، اسلام‌آباد همه مسایل را از همین دیدگاه می‌بیند.
وی گفت:

"به همین دلیل آن‌ها (پاکستان) گروه‌های را که ما تروریست می‌خوانیم نگهداری کرده‌اند و در صورت مایل شدن افغانستان به هند آن‌ها از یک افغانستان امن و با ثبات حمایت نخواهند کرد که می‌تواند منافع پاکستان را تهدید کند."
رئیس اداره استخبارات دفاعی امریکا همچنان گفت:

"ما باید به پاکستان بگوییم که امنیت و ثبات در افغانستان به سود همۀ منطقه است و تهدیدی را متوجه پاکستان نمی‌سازد."