-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۷, چهارشنبه

وسترن یونین؛ کانال انتقال پول عربستان به جنگ بغلان

هارون «سمرقندی» اطلاع رسان حاضر در شمال افغانستان گزارش کرد.بیشترین پول که از طریق وسترن یونین به ولایت بغلان حواله میشود از عربستان سعودی است و اکثر افراد هم بسیار مشکوک و از ساحات تحت اداره طالبان میباشد؛ و افراد که پول دریافت میکنند به گونه تکرار ماه چندین بار برای شان پول می آید و حداقل پنج هزار دالر و حداکثر آن تا ده هزار دالر میباشد ؛ قطعن نگران کننده است و احتمالن بیشتر این پول ها به تروریستان فرستاده میشود .