-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۲, سه‌شنبه

زیباک بدخشان؛ دهلیز عبور پاکستان به آسیای میانه

استاد پرتو «نادری»: سوریه شدن افغانستان به گفته مردم دیگر شاخ و دم ندارد!
اشاره: اگر ستون پنجم در ارگ همزمان با تماس های سطح بالای امنیتی با پاکستان، امتیاز مسیر انحصاری را به اسلام آباد بدهد، جنگی عظیم منطقه ای روی خواهد داد.


ظاهرا مقام ها به سقوط ولسوالی زیباک ، اهمیت چندانی نمی دهند. این در حالی است که هم اکنون ولسوالی های وردوج و کران و منجان بدخشان در دست هراس افگنان چندین ملیتی قرار دارد. اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد خطر سقوط لسوالی های اشکاشم و واخان چند برابر می شود. در این صورت پاکستان با این دهلیز کوهستانی با کشور های آسیای میانه و در گام نخست با تاجیکستان که قوت های روسیه در مرز های آن جا به جا هستند، پیوند می خورد و بدینگونه بدخشان کوهی و پامیر ها گذر گاهی می شود برای نیروی های هراس افگن از پاکستان به آسیای میانه !
این امر ظاهرا یکی از برنامه های نظامی آن هایی است که می خواهند تروریستان را به آن سوی دریای آمو بفرستند.
در این صورت آیا قوت های روسیه دست زیر آلاله خواهند نشست، هرگز!
سوریه شدن افغانستان به گفته مردم دیگر شاخ و دم ندارد!
با یک دیدگاه بد بینانه اگر چنین شود دست کم هر بخش افغانستان به منطقه نفوذ قدرت های بزرگ و کشور های مداخله گر همسایه بدل خواهد شد و افغانستان زمین زور آزمایی های خونینی خواهد بود که در آن صورت این افغانستان و مردم آن اند که همه چیز، هویت ، تمامیت ارضی و زنده گی خود را از دست خواهند داد. مقامات باید بدانند که اگر افغانستان به گذر گاه آتش بدل شود، در گام نخست این افغانستان است که در این آتش می سوزد.
من چنین می اندیشم؛ اما نمی دانم مقامات چه خیال هایی در سر داند که این گونه بی خیال آب در هاون می کوبند!