-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۰, چهارشنبه

گزینه اطلاعاتی تغییر پایتخت از کابل به بلخ

 مباحثات آنلاین درشبکه های ارتباطی بین المللی درباره اقدامات درحال انجام امریکا در افغانستان در مقابله با جنگی که با روسیه در پیش است. 

عناصراطلاعاتی غیررسمی وکارکشته های بازنشسته معمولا درین اظهار نظر ها حضور دارند.


پاکستان دکان دو نبشی جهاد را به سوی روسیه وچین توسعه داده و بخش عمده تامینات نظامی - سیاسی طالبان را به روسیه سرکش واگذار کرده است. اروپا به اتخاذ یک تصمیم نهایی برای حساب بردن از نقش ناگهانی روسیه امروز در ماموریت ژاندارم آسیا- اروپا نزدیک شده است. حوزه خاور میانه درقیمومیت روسیه- ایران است و اکنون رزمایش ها در جبهه سرنوشت ساز افغانستان شروع شده است.

امریکاییان بیش ازهرزمانی دیگر، اضطراب دارند. دفاع از لهستان، سرزمین های کوچک حوزه بالتیک واکرایین، بدون استفاده از بزرگ ترین «تخته خیز» ( افغانستان) نا ممکن است. منابع عملیاتی غیررسمی مشعر اند که هند وامریکا خود را برای تغییر نقشه افغانستان، وختم وابسته گی تدارکاتی از راه کراچی آماده می کنند. درقندهار، ساخت و سازهای زیرزمینی گسترده ای در جریان است و انتقالات عظیم نظامی شدت گرفته است.

پیش بینی وجود دارد که روسیه - پاکستان به تسخیر کابل به وسیله طالبان برنامه ریخته اند؛ هند وامریکا به جای مقابله، درجهت برآورده شدن این هدف تمایل دارند.این اتفاقا همان هدفی است که امریکایی ها به اجرایی شدن آن قانع ساخته شده اند. طرح اصلی این است که شمال افغانستان به عنوان بستر کلیدی دفاع و تهاجم استراتیژیک در برابر روسیه ومهار پاکستان، درسطح یک نظام و کشور جدید عرض وجود کند. کابل که از زمان تیمورشاه درانی تا کنون، خط منازعه بین شهزاده های تک قومی و همچنان در یک سده پسین، مرز کشاکش بین شمال و جنوب بوده، جایش را از نظر مرکزیت سیاسی به بلخ واگذار کند ونظام بلخ با هزینه و درد سر کمتر، سهل می تواند از حاشیه شمالی کابل وسنگرگاه پنجشیر، هرنوع پیشروی طالبان به سوی محور بلخ را دیوار بکشد و با اطمینان کامل عقب بزند.
قلمرو جدیدی که در محور بلخ شکل می گیرد، قدرت حیاتی و عملیاتی خود را در جنگ آینده از استقامت قندهار و بلوچستان پاکستان تامین می کند. گفته می شود مسیرهای زیرزمینی انتقالات از کانال قندهار به سوی شمال درحال بازسازی و نوسازی اند. جنگ نیابتی با چهره جدید ( اتحاد شمال افغانستان با اردوی آزادی بخش جدایی طلب بلوچستان) با کنار زدن و سرکوب تعیین کننده طالبان به آزمایش گرفته و هند وامریکا از زمین وهوا به قندهار وصل می شوند.
 تاکید شده است که با اتحاد منطقه ای و جنگی بلوچ ها با شمال افغانستان، توان عملیاتی طالبان (پاکستان- روسیه) به شدت کاهش می یابد و زمینه لازم برای انفجار بزرگ اجتماعی- هویتی در گستره سمرقند وبخارا خواهد شد که همانند انبار باروت درحال انفجار است و می تواند نقشه جغرافیایی را به زیان روسیه و خیزش عمومی در سراسر آسیای میانه تغییر بدهد.  اردوی ملی کنونی افغانستان که اکثریت آن به گروه های «جهادی» وابسته اند به دفاع از قلمرو بلخ به عنوان یک نظام جدید در می آید. این که استاد سیاف اخیرا به مقامات مسکو هشدار داد که «سرخود را با صخره نجنگانند» یک زیگنال نیمه رسمی بود که از دور تازه جنگ علیه روسیه به رهبری انحصاری مجاهدین ضد شوروی حکایه می کند. دربرخی اظهار های اطلاعاتی گفته می شود که سنگر پنجشیرتحت رهبری دودمان احمدشاه «مسعود» دو باره فعال می شود.
آیا از ورای این تحلیل های اطلاعاتی، سیمای دولت اسلامی (خراسان) کم وبیش قابل رؤیت نمی باشد؟