-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۳, شنبه

امین «کریم» بحث قومی از جانب حکمتیار را به چالش کشید

سخنگوی ارشد حزب اسلامی به فشار افکارعامه درانتقاد از اظهارات حکمتیار درمورد بازی به کارت قومی اشاره کرد که اتفاقاً پیکان سخنش به سوی حکمتیار رها شد.امین «کریم» سخنگوی ارشد اسلامی، در اجلاس سراسری سیاسی و مشورتی حزب وحدت اسلامی افغانستان، در خصوص پر رنگ شدن مسایل قومی در کشور اظهار کرد:
 به حیث شاگرد علوم سیاسی می گویم که بحث تکثر قومی را در سیاست نتوانستم درک کنم. درسی که مباحث جمهوریت می دهد به معنی ارتباط یک نظام و نهاد با همه برای برابری، برادری و مساوات است و این مسایل در ارتباط با شرایط کنونی، قابل درک نیست و نمی فهمم که معنی این حرف ها چیست؟ 
وی افزود: آیا داشتن رنگ سرخ و سفید و زرد یک ایده را خلق می کند که با آن به پیکار سیاسی و برخورد اندیشه ها برویم؟ شرایط فعلی از نگاه علوم سیاسی، دولت قومی مسلمانان است. نامربوط بودن به یک قوم، نباید براساس جمهوریت باعث مکافات و مجازات یک انسان بشود و همه در برابر قانون مساوی و شریک هستند.

اشاره: انتشار ویدیوی حکمتیار درمورد قومی سازی تنش سیاسی که با تنقیدات عمومی رو به رو شده بود، هیچ مجال دفاع، توجیه و تبرا به نفرات حکمتیار باقی نگذاشته است. جهیزگران «جهاد» لک ها نفر را به خاطر «اسلام عزیز» سر به نیست کردند؛ سپس دورانی رسید که به خاطر بزنس سیاسی، اسلام عزیز را با بحث غیر مدنی تبارگرایی عوض کرده اند.