-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه

دشمن امریکا درافغانستان، اردوگاه ضد طالبان است.

جیمز متیس پرت گپ میزند. مگر نمی گوید که دشمن کیست؟ دشمن را نام نمی گیرد. چون درافغانستان برای امریکا، دشمنی وجود ندارد. داعش وجود ندارد، القاعده یک پسورد است، ما طالب هم درمذاکره هستی و حزب اسلامی را هم به مهمانسرا آوردی، پس دشمن کی است؟


پس دشمن، در سطح اردوگاه ضد طالبان و حکمتیار و درسطح منطقه روسیه و ایران است. مگر جیمزخان متیس برای سترقضیه، یکی از کوه می گوید؛ یکی از دشت؛ بدین شرح:
جیمز متیس وزیر دفاع امریکا که دیروز در کوپنهاگن با همتای دنمارکی‌اش کلاوس یورت فریدریکسن در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، در اشاره به فعالیت‌های داعش و القاعده در افغانستان گفت:

"نخست از همه در افغانستان، ما در مقابل یک دشمن مصمم قرار داریم. چنان چه گفتم، داعش در آنجا عقب زده شده‌است، القاعده توانسته حملاتی را از افغانستان انجام بدهد. حکومت افغانستان به رهبری رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه عبدالله متعهد است که به گونه پاسخگو به اتباع این‌کشور، کار کند و به جلو در حرکت اند. زمانی که یک حکومت محبت، احترام و حمایت مردم خود را به دست بیاورد، هیچ دشمنی با آن مقابله کرده نمی‌تواند."