-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۵, جمعه

مشترکات توهمی بین کرزی- حکمتیار

حامد کرزی دریک گفت وگوی ویژه با فاکس نیوز امریکا بار دیگر تاکید کرده است که داعش تولید امریکا است و این کشور هم پیمان داعش است. او گفته که داعش به طور کامل ورژن «خارجی» دارد. اما خبرنگار از وی سوال نکرده است که طالبان از کجا آمده اند و با تجهیزات مرگبار برای کشتار در داخل افغانستان از کجا می‌آیند. رهبران شان درکجا اند و بیست گروه تروریستی مختلف که دوش به دوش آنان در شمال و جنوب در نبرد اند، شهروند کدام کشور ها اند؟  اگر طالبان همه افغان بودند چه گونه با استقرار حکومتی ضد طالبی تحت رهبری خود جناب عالی، به صد ها هزار طالب از سوی اردوی افغانستان و امریکا کشته شدند و جناب عالی بی دغدغه به تعیش خویش در بارگاه قدرت ادامه داد؟
اگر طالبان فرزندان افغان اند چرا اردو ونیروهای امنیتی متشکل از جوانان همه ولایات همه این «فرزندان» می جنگند؟ نام کرزی هیچ گاه از جدول تاریخ زدوده نخواهد شد و در جمع نام های وزیراکبرخان، امان الله و دیگران قید نخواهد شد.