-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۸, پنجشنبه

رهبران ضد طالب - داعش به فیصله هایی نزدیک شده اند

همزمان با شتاب گیری عملیات تدارکاتی برای داعش- طالب در شمال، جناح های «مقاومت» دو باره به «ریسمان» پیمان سیاسی ونظامی چنگ زده اند. بربنیاد اطلاع واصله به «گزارشنامه افغانستان» رایزنی های فشرده میان جناح های سیاسی «مقاومت علیه طالبان» به منظور اعلام یک جبهه سیاسی و نظامی غیر دولتی علیه داعش- طالب به مرحلۀ حساسی نزدیک شده است. دگرجنرال عتیق الله «بریالی» از فرماندهان ضد طالبان درین زمینه پیگرانه عمل کرده و ابتکار و مدیریت سر به هم آوری رهبران جزایر سیاسی به خصوص ایجاد یک ائتلاف مقاومتی با حضور جنبش ملی، جمیعت اسلامی و هردوشاخه حزب وحدت اسلامی را برعهده دارد. تا کنون چند دور بحث و مذاکرات جدی بین رهبران ضد طالب سپری شده است.
برخی اخبار تایید ناشده مشعر اند که درجلسات رهبران نظامی مقاومت حتی روی خریطه عملیات سراسری علیه داعش- طالب بحث و فیصله هایی صورت گرفته است.

همزمان با تشدید اکمالات داعش- طالب به وسیله چرخبال های ناشناخته در مناطق مختلف شمال، سقوط شهرک های مقاومت نیز سرعت گرفته و این تحولات، رهبران شریک در حکومت مرکزی و رهبران نظامی جنبش ملی، حزب وحدت، جناح های شامل تحت رهبری استاد سیاف، رهبران و قوماندانان ضد طالب در مشرقی را هراسان ساخته است.

استاد عطا محمد «نور» که دربزنگاه اصلی کشمکش تاریخی قرار دارد، در مجلس یاد بود از رسول خان «محسنی» تایید کرد که هزاران داعش- طالب با خانواده شان در مناطق مختلف شمال مستقر شده و به طور منظم تحت آموزش نظامی قرار دارند و چرخبال ها شبانه مایحتاج جنگی و لوژستیکی برای آنان انتقال می دهند. عطا نور به تمام حضار بی پرده نسبت به خطرات تبدیل شمال به سوریه دوم هشدار داد و خواستار ایجاد یک «ائتلاف قوی و محکم سیاسی با دیگر احزاب» شد. 
وی ضمن تاکید بر نقش جیمعت و متحدانش در جنگ با طالب- داعش اعلام کرد که «هر كسي كه دعواي تاج و تخت مَي كندرقيبش تنها جمعيت است وبس.» این درحالی است که جمیعت اسلامی ظرف شانزده سال، سه کودتای ویرانگر درونی را از سرگذرانده و به بدنه های متفرق فراموش شده مبدل گشته است.