-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۱, پنجشنبه

بازی های دو رنگه انگلیس ها

 
 
استیفن گلوویر در روزنامه دیلی میل نوشته است:‌ سیاستگران ما چه زمانی خواهند فهمید که افغانستان یک هدف گمشده است؟‌ من تردیدی ندارم که باحضور ما درآن جا اقداماتی خوبی هم صورت گرفته است. جاده ها اعمار شده و مدارس بازسازی شده اند اما این کارها در مقایسه با بهایی که پرداخته ایم بی معنی معلوم می شود. فکر می کنم میلیارد ها پوند هزینه که به وسیله آن می شد در داخل بریتانیا بیمارستان ها و مکاتب را اعمار کرد همه در افغانستان حیف و میل شده است و آن همه پول را می توانستیم به هدف رفع نیازهای دفاعی خود ما به مصرف برسانیم.