-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۹, جمعه

فهیم «موسی زی» یک لک دالر به سلام «رحیمی» رشوه داد

فهيم موسي زی كيست؟قاچاق بر مواد مخدر هلمند در دروازه كابل (ولسوالي سروبي ) ولسوال مقررشده است. شماري از اعضاي مجلس و سرپرست ارگان هاي محلي نيز شريك اين چاقابر اند. فهيم موسي زی چندی پيش توسط رئيس جمهور بركنار شده بود، به گفته خودش با دادن يك (( لك دالر ))به سلام رحيمي رئيس دفتر رئيس جمهور دو باره ابقا شده است.
برادر فهيم موسي زي كه محموله بزرگ مواد مخدر را از تاجيكستان به روسيه انتقال ميداد، از طرف پوليس ضد مواد مخدر روسيه بازداشت شده است. و انترپول محكم بازداشت فهيم موسي زي شريك جرمي برادرش نيز صادر كرده است. اما دولت نه تنها او را بازداشت نكرده است، بلكه او را ولسوال يكي از ولسوالي هاي مهم كابل مقرر كرده است.