-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۱, پنجشنبه

مشوره های منطقه ای به حکمتیار قبل از فاز تازه جنگ در شمال

حکمتیار به دیدار صلاح الدین ربانی رفت. تلاش برین است که دست کم براساس هموندی «عقیدتی»، اگر بشود دستگاه «مقاومت» به نیم شود؛ یا دست کم اراده یک دست، سستی پذیرد.
 در بیانیه‌ای کهاز سوی دفتر حزب جمعیت اسلامی منتشر شده، آمده است در این دیدار بر تلاش‌‌ برای تأمین صلح و ایجاد اتحاد و همبستگی میان گروه‌های مختلف سیاسی تأکید شده است. صلح؟ قرار است یک طرف صلح، طالب باشد، صلح جمیعت وحزب نه قابل تصور است؛ نه ممکن. گلوله های تاری که چهل وپنج سال است جر شده و کش شده، حالا مگر از بهر چه، سهل گشوده شود؟
به حکمتیار از داخل وخارج سفارش شده که دندان زیرجگرنهاده و دربازی شکلیات هم بذل مساعی کند.