-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۶, شنبه

جنگ شبکه های اپراتیفی در بغلان- کندز

قهرمان این رشته گزارش ها، محبوب غفاری معاون شورای ولایتی بغلان است.
گزارش نویس: هارون «سمرقندی»


محبوب غفاری معاون تروریستی شورای ولایتی بغلان در زمان سقوط کندز به کابل فرار کرده بود و کسانی که آن شب ها مقاومت کرده بودند تصاویر شان موجود است حالا شروع کرده به لاف زدن که ولا ما شهر پلخمری را نگهداشتیم ؟ ؛ در حالیکه به همه معلوم است که شهر پلخمری را کی نگهداشته که تاحالا هم پاسداران پلخمری استند ؛ و یکی به این جوان بگوید که تصاویر خود را نشان بتی که در آن شبها کجا بودی؟ پس از عادی شدن وضعیت چند روز بعد وارد پلخمری شد ، و چنین دروغ گفتن ها جای را نمیگیرد با شجاع گفتن آدم شجاع نمیشود. 
خوست-  بغلان  
افراد محبوب غفاری معاون تروریستی شورای ولایتی بغلان مسیر شاهراه خوست با ولایت بغلان  را در منطقه دشت پلفی بسته اند و موتر های مردم را با میل کلاشنیکف مورد حمله قرار داده شیشه های آنها را شکسته و آسیب به موتر ها وارد نموده است و این کار شان سبب شده که بخش های وسیع خوست وارد یک بحران کلانتر شوند و بحران در حال عمیقتر شدن است واحتمال درگیری های کلانتر وجود دارد تا از این وضعیت طالبان روسی سود ببرد ،و دولت هنوز به سکوت خود ادامه داده است .
دیروز عصر محبوب غفاری معاون شورای ولایتی بغلان به چندین نفر زنگ زده بود که در شب گذشته روستای سمرقندی را اشغال و مردم را سخت مجازات میکند ،ولی شب باتمام توان که داشت زورش نرسید و حالا هم نیروهایش در بخشی از کوه های سمرقندی جابجا است و دولت اظهار ناتوانی در سرکوب این جنایت کار حرفوی میکند .
پینوشت : از تمام رسانه ها و نهاد های  مدنی خواهشمندم در مورد جنایات باند محبوب تحقیق کنند که مرتکب چه جنایاتی شده و روزانه مشغول ارتکاب چه جنایاتی استند و این بهتر خواهد بود که تحقیق صورت بگیرد و بسیار بگونه عادی از هر باشنده خوست که سوال شود از جنایات این باند خواهد گفت .
تاریخ نشر 26 ماه می: جزییات تازه از جنگ های فزیکی که منجر به موضع‌گیری های مسلحانه گردیده !
یکی از سرگروپ های محبوب غفاری معاون شورای ولایتی بغلان  بنام نجیب باشنده دره فرغانبل که در جنگ های سمرقندی دخیل بود امروز یکی از باشندگان دره ملم را مورد لت و کوب قرار داده و داخل شهرخوست آمده با افتخار گشت وگذار میکرده که سبب خشم ملا حلیم برادر عظیم ریس شورای انکشافی خوست گردیده و نجیب نام را مورد لت وکوب قرار داده است ، فعلا پلیس در تلاش خاموش ساختن است ولی دو طرف مسلح گردیده و موضع گرفته اند .
این هم ماجرا جویی های دیگر محبوب غفاری معاون شورای ولایتی بغلان  جهت ناامن سازی این منطقه .