-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۵, دوشنبه

احتمال عملیات مشترک هند، افغانستان وایران علیه پاکستان

 روزنامه هندی (دیلی او) نوشته است که  اطلاعات ایران از محل اقامت طرفداران جیش العدل که هفته گذشته حمله خونینی را علیه سربازان ایرانی از داخل خاک پاکستان انجام دادند، دراختیار دارند.  این طور پیداست که  کاسه صبر ایران لبریز شده و از تمام گزینه ها به شمول تلاش های دپلوماتیک درین زمینه استفاده خواهد کرد. 
 به نظر می رسد که انجام عملیات پیاپی تروریستی از خاک پاکستان علیه ایران و افغانستان اثرات منفی عمیق بر همسایه گان پاکستان به جا گذاشته و اکنون آن ها به هدف عقب راندن پاکستان به سازماندهی عملیات مشترک با هند اقدام می کنند. به حواله برخی کارشناسان ارشد امنیتی عملیات مشترک ایران و افغانستان عملاً امکان پذیر است به دلیل آن که آن ها بدین باورند که سازمان های اطلاعاتی هند از قابلیت حرفه ای انجام چنین سناریو برخوردارند. 
اکنون پرسش مهم ( میلیون دالری) این است که آیا هند درین عملیات با ایران و افغانستان همکاری خواهد کرد؟
پاکستان درسطح منطقه به جز ازچین هیچ همکار دیگری در پیشبرد برنامه های تروریستی خویش ندارد.