-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۸, دوشنبه

ظهور واعظ صریح الکلام نژاد پرستی درافغانستان

سقوط منادیان حکومت عدل الهی درمرداب گناه. درپس بیعت گلبدین به (کفار) کدام کاروانی به راه افتاده است؟


سه نسل حزب اسلامی که ظرف بیش از نیم قرن، زنده گی های خویش را قربانی فتاوی حکمتیار کردند، آیا درخواب می دیدند که زمانی، حکمتیار روزی به  واعظ صریح الکلام نژاد پرستی درافغانستان مبدل شود؟
حکمتیار دریک گفتار تصویری، برای رسیدن به قدرت و لذت انتقام، صاف و ساده از خیر نصوص قرآنی گذشته است؛ به خصوص نصی که زمانی به ورد زبانش بدل شده بود: ان اکرمکم عندالله اتقاکم.

وی پیش از آن که به«حکومت امریکایی کابل» بیعت کند، خطاب به «ملت!» بر بنای فرمایشات انگلیس و ملل متحد، دو سه مورد کشفیاتی داشته که به استماع خلق الله رسانیده است:
توجه کنید:
« در حکومت امریکایی کابل سهم غیر پشتون ها به حدی زیاد است که سهم پشتون ها اصلا با آن ها قابل مقایسه نیست. وزیر خارجه اسبق بریتانیا در برابر پارلمان کشور خود اعتراف کرد که سهم پشتون ها در حکومت کابل در نیروهای اردو و پلیس و اداره امنیت آن کمتر از پنج در صد است. درحالی که بنا به احصائیه ملل متحد 65 درصد ملت را اقوام پشتون تشکیل داده اند.»
این درحالی است که به نام «اعلای کلمت الله» هست و بود افغانستان را به فنا دادند. 

درپاسخ حکمتیار چه می توان نوشت؟ 
چه پاسخی غیر ازین؟
آیه 13 شریفه سوره مبارکه حجرات: «یا ایّها الناس انّا خلقنکم من ذکر او انثی و جعلنکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقکم انّ الله علیم خبیر» یعنی : “همانا ای مردم ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و شما را تیره های بزرگ و کوچک قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید نه این که به یکدیگر فخر بفروشید و فخر و کرامت نزد خدا تنها به تقوی است و گرامی ترین شما با تقواترین شماست که خداوند دانا و با خبر است.”
اشاره: من ازین گفتار موصوف چنان شگفت زده شدم که اصلن نمی توانم توضیح بدهم.