-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۹, سه‌شنبه

پایان قریب الوقوع خواب دوصد ساله بخارا و سمرقند

تحلیل ها و اطلاعاتی که من دارم حکایه دارند که شمال افغانستان یک بار دیگر درتاریخ سر بلند می کند. این جهش جنگی، با مرگ و خون همراه است؛ ضمیمه ای که دارد فقط این است که سمرقند وبخارا با تازیانۀ افراطی گری نوع قرن بیست ویک از خواب دو صد ساله از جا می پرد. حتی اگر پوتین، درمرزها دیوار چین بیاندازد، جنگ درحال انتقال است.