-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۳, شنبه

هند درصدد ایجاد یک پایگاه در بدخشان است

   پروپوزل هند به امریکا؛ بازکردن مسیراکمالات از بلوچستان به افغانستان.
براساس این طرح استراتیژیک هند، خواستار ایجاد پایگاه های بزرگ در بدخشان افغانستان است.در هفته های اخیر، تحلیل روزنامه های با نفوذ امریکا و منابع اطلاع رسانی وابسته به لایه های بالایی قدرت در آن کشور درباره قدم های بعدی اردوی امریکا درافغانستان، مملو از آشفته گی، گمراه شده و انباشته از پرسش های بی جواب است. بند همه بن بست های امریکا درافغانستان، به ناف پاکستان بند است. 
درهمین حال، از اوایل هفته جاری تا کنون درشبکه بین المللی مجازی انگلیسی زبان که منابع اپراتیفی (Top secret) ناگه و به طور گذرا در مباحث آنلاین ظاهر شده و سپس ناپدید می شوند، پروژه یا تئوری نه چندان تازه ای رُخ نموده است:

باز کردن راه استراتیژیک زمینی وهوایی بلوچستان به روی ارتش امریکا و ناتو مستقر در افغانستان. 

بر بنیاد داده های روزنامه های رده اول امریکا که به پالیسی مشخص کاخ سفید در خصوص جنگ افغانستان خیره مانده اند، طراحان راهبردی امریکا آیندۀ همسویی با پاکستان در محور افغانستان را تیره و آمیخته با خطراتی حیاتی تصویر می کنند.
امروزه، حتی ناظران عادی اوضاع افغانستان درک می کنند که امریکا در افغانستان به غیر از راه پاکستان، کامل در قفس محاصره «دشمنان» امریکا گیرمانده است. راه حیاتی بلوچستان، یک طرح دیرینه و پروپوزل صریح هندی ها به امریکا بوده است که هند به را به قندهار و امریکا را از طریق بحر هند مستقیم به افغانستان وصل می کند. قندهار درطی تاریخ، کلید توازن بین هند و فارس بوده است. حالا نیز یکی از کلید های شکست یا پیروزی امریکا در افغانستان است.

تجزیه بلوچستان پاکستان زمان گیر است و دردم، قید اجندا نمی تواند باشد؛ سازماندهی جنگ داخلی و تجهیز اردوی آزادی بخش بلوچ به هدف اعمال سیطره بر مناطق بومی شان، راه اکمالات زمینی و هوایی هند و امریکا از بحر هند به افغانستان را بی درد سر باز می کند. تأمین هزینه حفظ جنگ فرسایشی و گسترده در بلوچستان، به دوش هند خواهد بود. درعوض، هند با حفظ دفاع استراتیژیک از افغانستان، از امریکایی ها خواستار ایجاد یک پایگاه بزرگ در بدخشان افغانستان است.

برای امریکاییان پذیرش این طرح بی باکانه، به مرور ممکن است به عنوان بخشی از چرخش در پالیسی خارجی مورد توجه قرار بگیرد. فشار های کنگره بر پاکستان از همین حالا دو باره اوج گرفته است. ایستگاه آخر این طرح ظاهراً تغییر دادن نقشه منطقه شامل جنوب آسیا ( کشمیر، بلوچستان، پشتونخوا) افغانستان، تاجکستان وازبکستان است. جغرافیای این مناطق طبیعی شکل نگرفته اند وهمه درطی دو قرن براساس رویکرد های استعمار قرن نوزده شکل گرفته اند. اگر روزی راه برای چنین تغییرات جغرافیایی گشوده شود، با دریاهای خون همراه خواهد بود. درنتیجه چنین به هم ریخته گی جغرافیایی، کشمیر، بلوچستان، ایالت پشتونخوا، افغانستان، الی بخارا و سمرقند به جغرافیا های جدید مبدل می شوند. «لوی افغانستان» تحقق خواهد پذیرفت اما از هندوکش شمالی تا سمرقند و بخارا و تاجکستان کنونی یک کشور جدیدی در تاریخ تولد خواهند شد. شاید چنین نتیجه گیری ها عمل به شکل دیگری حادث شوند یا اصلن اشتباه از آب درآیند؛ اما من برداشت های یک هفته اخیر خود را مرقوم کردم.