-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه

اگرکاری از دست 5000 سرباز ساخته نشد؛ بعد چی؟

بازی با ورق خیالی «صلح» با طالبان
نشریه نیوزویک دلیل احتمال افزایش قوای امریکایی در افغانستان را «شکستن بن بست موجود» خوانده است تا بر طالبان شورشی فشار آورده شود تا با حکومت افغانستان مذاکره صلح کنند. 130 هزار نظامی ناتو وامریکا درچهارده سال، طالبان را که خیلی ناتوان شده بودند، به میز مصالحه آورده نتوانستند؛ حالا که آن ها به حواله خود منابع غربی، نیمی از کشور را درسیطره خود دارند، زیرفشار 3000 نفر به صلح «مجبور» می شوند؟ تازه این که حالا به علاوه پاکستان، از حمایت روسیه و ایران هم برخوردار شده اند. آیا این بخشی ازیک بازی فاش شدۀ دیگر نیست؟