-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۰, چهارشنبه

لاری انتحاری درکجا دیزاین شده بود؟

 کلید اسرار جنایات تروریستی در سطح داخلی از نخ همین سوال آویزان است. این نخ در گردن پنج نفر است... هیچ تردیدی درین زمینه به خود راه ندهید.
 جنگ پیچیده وچند سویه درجریان است؛ مگر مشخص، این ها خبر دارند که لاری انتحاری درکجای کابل، درخانه چه کسی و چه گونه عیار، پُرکاری و دیزاین می شود. 
اشرف غنی «احمدزی»
حامدکرزی
حنیف «اتمر»
معصوم «استانکزی»
گلبدین «حکمتیار» 

کمترین شبهه و ابهامی درین قضیه وجود ندارد. دست کم کرزی وگلبدین دردفاع از تروریزم آشکار، هیچ چیزی را درین باره کتمان نکرده ودر سنگر خویش محکم ایستاده اند.

 نکته اصلی این است که تیم غنی- عبدالله قبل از زایش، به عنوان بخشی از پروژه داعش جهانی پس از 2014 درنظرگرفته شده بود. اما این ماشین به سنگ خورد.  رمزعبور داعش فاش شد و درسوریه به زانو نشست؛ درافغانستان نیز کاربرد قانع کننده ای برای خود نیافت.

 قراربود با تروریزم طالب بندوبست شود اما آن گروه اجیر اپراتیفی با میانجیگری زیرکانه پاکستان درحیطه مدیریت نظامی روسیه، پاکستان وچین قرار گرفت واز اصل خود جدا شد. پاکستان کف دست امریکا را خوانده بود ومی دانست که دیگر با گردش حضورعملیاتی آن ها نمی تواند خودش را نگهدارد. اکنون دست امریکا و متحدان خالی مانده. پس برای مهندسی وضعیت و به هم ریزی نظم غالب که به نفع طالب و متفقین شکل گرفته، بی نظمی غالب باید جایگزین شود تا تمام ریزرف ها و امکانات به جبهه شمال منتقل شده و مقدمه یک جنگ جهانی با محوریت روسیه رقم بخورد.

اما بازهم برمی گردیم به زاویه داخلی تراژدی امروز

تجربه جنگ وزیستن درفاصله دو انفجار به ما می آموزاند که یک موتر انتحاری هرگز با عبورازتورخم یا چمن به داخل افغانستان راه نمی یابد تا مستقیم و بدون مزاحمت به قلب کابل برسد. سیستم جا سازی شده دشمن درداخل دولت خیلی با اعتماد به نفس عمل می کند. گروپ های فنی که سیستم انفجار را جا سازی می کنند، یا درقلعه زمان خان، شاه شهید، شیرپور، شهرنو و وزیراکبرخان و شاید درخانه یک وکیل پارلمان یا یک تاجر دولتی جا به جا شده و در داخل حویلی آن ها محموله های مواد انفجاری را عیار می کنند. پنج نفر بالا آدرس های دقیق گروپ وافراد را می دانند.
اثبات دیگر قضیه این است که در کشتار ریاست ده امنیت، تا قتل عام اکادمی پلیس، شاه شهید، قول اردوی شاهین وبیمارستان نظامی کابل هیچ کسی مواخذه نشد و هرگز نیز نخواهد شد. مگر ثبوت دیگری را هم باید انتظار داشت؟
راهی نمانده جز این که قیامی مهیب درجامعه شکل بگیرد؛ ورنه، این سریال را پایانی نخواهد بود.