-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۲, جمعه

هارون «سمرقندی» گزارش کرد

تهاجم تروریستان مربوط به استخبارات روسیه (سازمان اسلامی ازبکستان ) توسط نیروهای مردمی برکه و نهرین شکست داده شد که متاسفانه تلفات داریم و حدود شش نفر از نیروهای مقاومت گر نهرین دراین جنگ شهید شدند و هنوز احتمال جنگ های بیشتر وجود دارد . 
پینوشت : مقاومت گران گرامی نهرین ، برکه و جلگه طی دوسال گذشته خطرناک ترین حملات تروریستان را شکست داده اند و واقعن روحیه مقاومت گری و ایستادگی این قهرمانان چه در زمان مقاومت و پس از آن تا امروز قابل تمجید است .