-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۹, جمعه

چه کسی رهبر داعش «خراسان» اعلام می شود؟

 نتیجه اجلاس عربستان به طور مشخص، حصول اجماع در باره اعلام رهبر داعش خراسان و تعیین پایتخت در شمال افغانستان است. 


قرار است همزمان با سفر دونالد ترمپ به عربستان، نشست ریاض در مورد مبارزه با تروریزم با اشتراک پنجاه کشور برگزار شود. 
عربستان از هیجانات پلان شده ترمپ برضد ایران استفاده خواهد کرد اما یکی از محور های اصلی مانور ریاض، رایزنی و فیصله در باره اکمالات سرزمین جدید داعش (شاخه خراسان) درشمال افغانستان است. بی هیچ تردیدی، امریکا یک دالر هم متعهد نخواهد شد. بار اصلی به دوش عربستان وقطر، و بسترهای اجرایی عملیات های آینده به دوش پاکستان، ترکیه و حکومت کابل خواهد بود. 
دکترغنی به آن جا دعوت شده و اوایل هفته آینده عازم ریاض خواهد شد.  شارژ دافیر سفارت عربستان سعودی در کابل به روز سه شنبه در ارگ، دعوت نامه سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به سلام رحیمی یا خود دکترغنی تحویل داده است. دکترغنی درین سفر، به منابع مالی مستقیم اپراتیفی از خزانه عربستان پیوند داده می شود وهمچنان با کارشیوه های مشخصی به هدف مهندسی ساختار سیاسی نظام از آن جا به ارگ بازخواهد گشت.  این طور پیداست که بلافاصله «فصل مرگ وخون» درکسوت «ماه عسل» برای حلقاتی که بعد از آوردن حکمتیار به سرعت و هیجان خود را جمع وجور کرده اند، آغاز خواهد شد. 
اما برای برخی تحلیل گران این پرسش مطرح است که آیا گزینش یک رهبر عربی یا پاکستان برای داعش خراسان یک اشتباه اساسی نیست؟ درحال حاضر داعش درافغانستان فاقد رهبر رسانه ای است و رهبر جدید الزاما شهروند افغانستان باشد. آیا رهبر داعش خراسان از همین اکنون قابل شناسایی می باشد؟