-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۸, پنجشنبه

نخستین کلیسای شیطان پرستان در فرانسه!

شیطان پرستان به سبب اقدام هایی نظیر شکنجه Torture پیروان و قربانی کردن افراد برای شیطان و دیگر افکار منحرف، در جوامع مختلف منفورند.رکنا: شیطان پرستان، ماه آینده، برای نخستین بار در تاریخ، کلیسای شیطان را در فرانسه افتتاح خواهند کرد.

با این که شمار شیطان Evil پرستان در فرانسه، اندک است و محافلی که در آن حضور می یابند و دربارۀ بافته های اعتقادی خود با هم گفت وگو می کنند، محدود است با این حال، اعلام کردند که قصد دارند از ماه آینده کلیسای شیطان را در فرانسه دایر کنند.
شیطان پرستان، با تهیه طوماراینترنتی که 236 هزار نفر آن را امضا کردند و با استناد به این طومار، رسماً خواهان ایجاد کلیسای شیطان در خاک فرانسه شده و برای این کار، همه مجوزهای رسمی را به دست آوردند.
اعلام این خبر، خشم مردم فرانسه را برانگیخت. پیروان ادیان مختلف آسمانی همگی با آموزه های عجیب و غیرانسانی و ساختارشکن شیطان پرستان بیزارند.
شیطان پرستان به سبب اقدام هایی نظیر شکنجه Torture پیروان و قربانی کردن افراد برای شیطان و دیگر افکار منحرف، در جوامع مختلف منفورند.