-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۴, پنجشنبه

به نظرمی رسد که جمیعت اسلامی پیشاپش و از چند مسیر، مهندسی شده است

از جلسه بازی های دسته های مختلف درقلمرو جمیعت اسلامی به خصوص پیدا شدن «شورای انسجام جمیعت» این طور فهمیده می شود که یک پلان قبلی برای بی اعتبار سازی و تقسیم جمیعت به شعبات کوچک آماده شده است. این دسته جات گویا از خواب زمستانی بیدار شده اند. تلویزیون طلوع که زمانی به کمک سران جمیعت روی صحنه آمد و از آفات مختلف و دسایس عجیب وغریب بیمه شد، اکنون به پیروی از یک اجندای آن چنانی همسو با ارگ، برآتش نفاق درجمیعت پوف می زند. هرچند جمیعت عملاً به عنوان تشکیلات زنده مدت ها پیش وجود نداشته، اکنون تلاش هایی به جریان افتاده است که وزنه و لنگر آن را دردعوای قدرت را برای همیشه تقلیل دهند و این مأمول از طریق ایجاد شقوق مختلف امکان پذیر است.