-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۳, چهارشنبه

جمیعت، حزب است؟

درسالیان پشین، واژه «حزب» را به عنوان پیشوند صفتی «جمیعت اسلامی» اضافه می کنند. اما اسناد مکتوب وغیرمکتوب جمیعت طی نیم قرن حکایه می دارد که رهبران جمیعت هیچ گاه جمیعت را «حزب» نخوانده اند. نام این تشکیلات «جمیعت اسلامی» است. این فیشن ادبی بعد ها به آن اضافه شده وساختار جمیعت کاپی ناقصی از سلسله مراتب متداول دراحزاب چپی است که آن ها هم به نوبه خویش از چوکات بندی های احزاب سوسیالیستی غربی و شوروی سابق الگو گرفته اند.