-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

نخستین لابراتوارمقعدی درتاریخ دپلوماسی افغانستان

نوشته عتیق الله «ساکت»
یادداشت: پیامبر اسلام گفته، کار را به اهل کار بسپارید و ازعلایم قیامت یکی اینست که کاررا به اهل کار نسپارند.
یک دپلومات واقعی، به سرنوشت این آقا گرفتار نمی شود.


سفیر افغانستان در میدان هوایی قزاقستان مورد ( هدف) لابراتوار (آزمایش) مقعدی قرار گرفت:
براساس گزارش های خبری چند شبکهء تلویزیونی روسیه، آقای "فاروق برکی" سفیرافغانستان در قزاقستان حین مواصلت به میدان هوایی آنجا، درپاسخ به سوال یکی از پولیس های میدان هوایی که می پرسد در بکس شما چیست؟ 
می گوید:
 بمب!
 پس ازچند دقیقه به صدها عساکرکماندوی قزاقستان میدان هوایی را محاصره نموده و سفیر افغانستان - آقای برکی- را ولچک ودستبند زده به اطاق مخصوص می برند و زمانی که محموله های سفری اش را می بینند که هیچ اثری از بمب نیست، آنگاه سفیر محترم را همانند ماهی برهنه نموده به خاطر مطمین شدن هرچه بیشتر، وی را از پایین و بالا مورد تفتیش و حتی آزمایش لابراتواری قرار میدهند و تصاویر برهنه اش را می گیرند. 

گفته میشود که درین آزمایش لابراتوار مقعدی هم خوشبختانه هیچ اثری از بمب درانجاها دیده نمی شود و سفیر کشور باافتخار با تاریخ پنج هزارساله به تضمین مقامات سفارت افغانستان با عزت و آبرو دوباره آزاد می شود. تاساعت هفت صبح هم این خبر درشبکه های تلویزیونی آسیای میانه تازه گی داشت وشاید همین حالا هم اگر به آن شبکه ها دسترسی داشته باشید، تکرار آن را ببینید. بازهم بسیارخوب شد که ازین واقعه بی بی سی ( BBC) و (CNN) سی ان ان، خبر نشد که حالا درسطح اروپا و آمریکا آبروی افغانستان میرفت. 
یادداشت: پیامبر اسلام گفته که کار را به اهل کار بسپارید و ازعلایم قیامت یکی اینست که کاررا به اهل کار نسپارند.