-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۶, شنبه

ژورنالیزم غیر رسمی حرف اول می زند.

هارون «سمرقندی» گام به گام از اوضاع جوی جنگ گزارش می نویسد؛ این هم برشی از احوال قلعه زال که قبل از تحویل دادن به طالب نوشته شده بود. 


در این چند روز گذشته شدت حملات طالبان روسی بالای قلعه زال افزایش یافته که مهمترین دلیل آن اینست :
این شهرستان در امتداد مرز آبی با تاجیکستان قرار دارد و روسها یک مسیر اکمالاتی جهت ارسال سلاح و مهمات به طالبان باز کرده بودند که در اولین اکمالات سبب سقوط اولی کندز گردیده بود ؛ که این مسیر اکمالاتی تا ساحات چندین کیلومتری آن مناطق مسکونی وجود ندارد و ساحه مصوون حساب میشود و چنین ساحه با این ویژگی در امتداد آمو در ساحات احتمال دسترسی طالبان روسی وجود ندارد و از جانب دیگر برخی مسوولین سرحدی قبلا از طریق نفوذ روسیه تعیین گردیده است و برخی فرماندهان محلی این شهرستان نیز مشکوک به همکاری با روسها و طالبان روسی استند .