-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۷, چهارشنبه

تاجران کمپرادور هرات، این پوپولیست فوق آماتور را وسیله اعلان شرکت وارداتی کردند.


به گپ باشد، می گویند دکترغنی یک آدم بی ریشه است و درمیان «ملت!» جای ندارد. شما تصور کنید درهمین لحظاتی که مشارالیه در یک فابریکه بسته بندی موترسایکل وارداتی، به سان کودک بازیگوش معرکه سیاست، علی الظاهر غرقه درلذت شده است؛ دنیا در چه احوال است و دکترغنی چه طور کار می زند!