-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

ملاقات مهم امان الله گذر با قوماندان جان احمد

حاشیه نگاری استراتیژیک ناصر فرزان:
حنيف اتمـــر با هيات بلند پايه تركمنستان ملاقات كرده و امان الله گذر با جان احمـــد خان!
اتمــــر براى تداوم قدرت سياسى تيم خود و گسترش روابط حكومت افغانستان تلاش مى كند و ديگـــران براى گسترش تانك تيل، بلنــد منزل، باغ، خانه و شايد هم براى تعدد ازواج.