-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱, دوشنبه

سپوتنیک دری روسیه درگرداب «گدودی» رسانه ای

مقاله ای که با عنوان ( دیدار «تاریخی» سفیرهند درکابل با حکمتیار) بیست ساعت پیش در گزارشنامه افغانستان با ذکر نام منبع، برگردانی و انتشاریافت، از سوی سپوتنیک دری روسیه با تغییر نام ( وهورا مانپرید سفیر هند درکابل با گلبدین حکمتیار دیدار نمود.) بدون ذکرنام منبع استفاده شد.عین متن از گزارشنامه افغانستان، روبرداری و سپس در نمایه سپوتنیک جاگذاری شده است.

https://dari.sputniknews.com/afghan/201705221352884/

به گزارش زسانه های هندی وهورا مانپرید این دیدار را یک دیدار «به یادماندنی» و تاریخی خوانده و گفته است که حکمتیار اکنون سکوی اصلی رقابت بین هند و پاکستان است.

این ناظر هندی با صراحت نوشته است که برای «بازگشت دوباره حکمتیار» ده ها سال سرمایه گزاری شده و او به بزرگ ترین قدرت در افغانستان مبدل خواهد شد. اما از منابعی که چنین سرمایه گزاری را انجام داده اند، نامی نبرده است.
نویسنده هندی گفته است که دیدار سفیر هند با رهبر حزب اسلامی اسباب شگفتی آی اس آی نشده است زیرا آی اس آی همه روزه از تمامی فعالیت های حکمتیار به طور منظم مطلع است و آن را زیر نظر دارد. 
وی زمان برگشت حکمتیار به کابل را به دلیل ضعف سیاسی حکومت «وحدت ملی»، تغییر وضع امنیتی به نفع طالبان، نتیجه گیری امریکا در مورد برنده نشدن درجنگ و نیاز به یک چهره ای قدرت مند درافغانستان، بسیار با اهمیت خوانده است.
این منبع هندی میگوید که حکمتیار آمده است تا پشتون ها را با طالبان متحد کند و او درانتخابات ریاست جمهوری پیش رو، برای رسیدن به قدرت چانس بزرگی را دراختیار دارد. بحث اصلی این است که حکمتیار نقطه اصلی رقابت بین هند و پاکستان است. 
این منبع در مورد جزئیات و موضوع اصلی دیدار سفیر با حکمتیار معلومات نداده است؟ اما دیدار رهبر حزب اسلامی با سفیر هند در کابل را یک دیدار تاریخی خوانده شده است.
این نویسنده نوشته است که دیدار با گلبدین حکمتیار تأثیری مثبت بر پرونده جنجالی کلبوش جاداف جاسوس بلند پایه سازمان اطلاعاتی هند دارد که به گفته هندی ها از بلوچستان ربوده شده و در قید آی اس آی قرار دارد.