-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۵, پنجشنبه

ترس ونفرت یک مجموعه مردم از میراث احمد شاه مسعود، بسیار عمیق است

رویداد فراموش ناشدنی سال 2017 برای من این است: غیر از کسانی که مخالف تروریزم طالب و داعش درافغانستان اند؛ نودو نه درصد متباقی مردم ، چه روشنفکر، تحصیل یافته، کورفکر، کم سواد، دولتی و خارج از دولت، ساکن وطن و خارج نشین، از به رگبار بسته شدن جوانان تحصیل یافته که دست به اعتراض برای تغییر زده بودند، به اشکال مختلف، حمایت کردند.
در قریب چهل سالی که در شرایط مختلف جنگ و بحران، سروکارم با مسایل روز، سیاست و حوادث بوده، چنین واقعیتی را شاهد نبودم و اصلاً باورم نمی آمد روزی بیاید چنین چیزی هم اتفاق بیفتد.
با این اوصاف، آینده را چه گونه می توان توضیح داد؟ توضیح موجز خود من این است که حساسیت قومی نسبت به شاخه نظامی جمیعت (شورای نظار) که همانا میراث احمد شاه مسعود است، بحری را ماند که واقعیت امروزی تنها موج کم ارتفاع ساحلی آن است.