-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

مخالفان رستاخیز، منتظر تانکر بعدی اند.

اعتراض و ايستاده گي براي اصلاحات در افغانستان به اندازه يك جنگ جهاني مشكل و با درد سر همراه است!
براي مردمي بايستيد كه ارزش كارتان را بفهمند نه براي مردمي كه انتظار تانكر بعدي را دارند...
منصور موحد