-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۱, یکشنبه

دکتر سمیع حامد:
مردم حق دارند از راهبندان شکوه کنند. آن‌ها می‌بینند یک حق‌شان گرفته شده است و «انتقاد» می‌کنند. جنبش‌های مردمی گاه برای به‌دست آوردن آن شمار از حق‌های مردم مبارزه می‌کنند که مردم نمی‌دانند این حق‌ها از آن‌ها گرفته شده است. شاید اصلن نمی‌دانند چنان حق‌هایی هم دارند. برای همین برای‌شان مهم نیست و فقط آنچه را می‌بینند که «روال عادی» زندگی‌شان را برهم زده است. آیا آن‌ها می‌دانند که همین لحظه که آن‌ها در گرمای راه‌بندان عذاب می‌کشند، سربازانی در داغ‌ترین دشت‌ها کشته می‌شوند و حکومت قاتلان آن‌ها را «برادر» خطاب می‌کند؟ 
مردم حق دارند از راه‌بندان شکایت کنند. هر روز دانستند حق‌های دیگری هم دارند که از آن‌ها گرفته شده است، راه‌بندان را شاید تحمل کنند تا آن حق‌ها را بگیرند...حق‌هایی که نبود آن‌ها شاید سبب اصلی پدید آمدن راه‌بندان است.