-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۳۰, سه‌شنبه

حسیب «معترف» روز گذشته مفصل وقت گذاشته و از روی انتظاری دست ناخورده، یک نامه بلند بالا و مطول به دکترعبدالله نوشته بود.حیرت من ازین بابت بود که وی چقدر هنوز امیدوار بود که مخاطبش به چیز هایی که وی برآن تاکید کرده بود، عطف عنایت خواهد داشت.