-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۹, جمعه

ارگ سرگرم ترتیبات دفاع وتعرض شده است

گزارش های خزنده و پیوسته ای از حاشیه شمال پایتخت واصل شده است که نشان می دهد زیرپوست وضعیت کنونی جنبشی غیرعادی جریان دارد. ادامه بن بست سیاسی موجود نا ممکن است. دامنه اعتراضات خیابانی اندک اندک درمسیر «مقاومت» جدی تر افتاده است.
دولت به هیچ وجه حاضر به اصلاحات وتغییر نیست و برکناری حنیف «اتمر» به معنای شکستن مهره پشت تیم غنی- اتمر- حکمتیار تلقی می شود. همه چیز به یک نقطه غیرقابل بازگشت نزدیک شده است. حکمتیار بیخی راست می گوید که «من به هیچ کسی اجازه نمی‌دهم که این نظام را براندازد.» 
گزارش تازه این است که دولت  یک سازمان ملیشیایی بزرگی را به نام نفرات حکمتیار مسلح کرده است و قرارگاه های اضطراری درحاشیه شرق و جنوب کابل درحال ایجاد است. حکمتیار از همین حالا مسیرهای احتمالی عقب نشینی به سوی جنوب را تعیین کرده است. ناکامی کشتارجمعی سران ضد طالبان در مراسم جنازه، باعث تشدید تنش شده است. دولت از جنبش «رستاخیزتغییر» هراسی ندارد و به آن به چشم یک پیشقراول ظاهرا مشروع نگاه می کند که موجی نامشروع وتهدید کننده ای را درعقب خود می کشد.