-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۲, جمعه

داعی قیام وبراندازی شکار «ستون پنجم» شد


میرویس یاسینی نخستین فردی بود که بعد حمله سازماندهی شده ستون پنجم برکابل، مردم را به قیام وبراندازی حکومت و «ستون پنجم» دعوت کرد.
یاسینی نخستین فردی از جمع شناخته شده ها بود که بلافاصله پس از انفجار مرگبار درکابل خواستار قیام مردم و براندازی حکومت پوشالی کابل شد. گزارش منتشره درباره این که لاری تانکری که انفجار داده شده مربوط شرکت میرویس یاسینی بوده وقس علیهذا... سیمای ستون پنجم را مستور نمی سازد. این را به خبر چسبانده اند که موتر مذکور درخدمت سفارت ایران بوده است که ظاهرا به هدف تخلیه فاضلاب سفارت به خدمت گرفته شده بوده است. 
منبع فاش نشده ای که این اطلاعات گمراه کننده وتخریبی را به مطبوعات داده، قطعا وابسته با حنیف «اتمر» است. این توطئه ممکن است به مدت بسیار اندک افکارعامه را مشوب کند اما دایره افتضاح وخیانت ملی به حدی وسیع است که به خشم رو به افزایش مردم نمی تواند لگام بزند.
ستون پنجم ضد افغانستان رهبری واحد ندارد اما واحد اصلی عملیاتی آن در مدیریت حنیف اتمر است. 
این کمال حماقت است که فردی موتر خودش را دریک حمله تروریستی به کار گیرد. این خام کاری شاید به عقل همان منبع فاش ناشده برابر بیاید، اما با هیچ اصول عملیاتی جور درنمی آید. حتی اگریاسینی  مالک موتر باشد، قطعا نتیجه این است که دریور وموتر یک جا از سوی عمال حنیف اتمر به طور سرقلفی اجاره شده و مصرف شده است.

استخبارات ایران که نبرد مخفی اختاپوتی را در اقصا نقاط جهان مدیریت می کند؛ اگرقرار باشد برعملیاتی تمرکز کند، تا این حد بی حفاظ و مسخره دست به کار نمی شود.
تردیدی نیست که شبکه های عملیاتی ایران تا مغز استخوان دولت وحکومت نفوذ دارد اما اشاعه فک نیوز از سوی عمال ارگ دریک چنین شرایط انفجاری بر چاره سازی های معیوب ارگ نشینان دلالت می کند.