-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۱, یکشنبه

هارون نجفی زاده خبرنگار بی بی سی، درین روز ها نقاب تجاهل بر چهره انداخته و کاملن به صورت فرمایشی، در نقش طالب، حزب اسلامی و داعش ظاهر می شود. کاملن در کسوت خوی ولحن یک اجنتی که از سوی اتمر وارد عرصه شده است. نیازی نیست علیه جنبش تغییراز حکومتی ها کسی موضع بگیرد، این آقا کار همه را انجام می دهد. لحن متوازن ندارد، استدلال متوازن ندارد. کامل یک طرفه جلو می رود. این وضعیت نشان می دهد که انگلیس، پاکستان وعربستان برای یک دور حذف و سرکوب زمینه سازی می کنند.