-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

تبریک به کرزی- گلبدین- هیلی ارشاد

فیلم تکان دهنده ای در شبکه اجتماعی همرسانی شد که یک طالب تروریست بعد از کشتن یک فرمانده پولیس محلی در ولسوالی درزابی ولایت جوزجان، درکمال آرامش و بدون عجله، روی جسد شخص کشته شده پترول می ریزد و او را درکام آتش رها می کند و بدین وسیله، وظیفه «افغانی» واسلامی خود را به وجه احسن به انجام می رساند.
بنا برین، وقتی گلبدین، هیلی ارشاد و کرزی که طالب وداعش را «برادر» و «شهید» لقب می دهند و خون های ریخته شده مردم را که به هدف حفظ همین نظامی که آن ها درپناهش به عشرت مشغول اند، نادیده می گیرند؛ واقعاً سزاوار تبریکی اند. تاریخ فراموش نمی کند.