-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۹, جمعه

سیاف گوشه گوشه راه می رود

مخالفان حنیف اتمر از بلخ تا کابل، زیرمراقبت اند. ارگان های خاص امنیت و لباس شخصی های داخلی و شبکه های سفارتی کشورهای اروپایی و امریکا لحظه به لحظه فاکت را خردو ریز را کنار هم می گذارند تا به یک جمع بندی مشخص دست یابند که سران ضد طالبان که زمانی متحد امریکا بودند اکنون دست به چه اقدامی علیه حکومت کابل می زنند. سفرای چند کشور دردیدار با صلاح الدین ربانی ارزیابی های خویش را مرتب کرده اند. جمیعت در بدتر شرایط تاریخی خویش قرار دارد. سیاف گوشه گوشه راه می رود.