-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۱, یکشنبه

ارگ نشینان! این پیام را نادیده نگیرید


آهسته آهسته به مرز تصادم با مردم نزدیک می شوید. شما زمانی به خطای فاحش خود پی می برید که دیگر گپ از گپ تیرشده و سیلاب خشم خلق به سوی سوراخ های تان به غرش افتد. شاید غنی-اتمر به وسیله چرخبال علی الحساب به سوی بگرام پرواز داده شوند و گلبدین حکمتیار، زود تر از آن ها، به سرعت به سوی «دوغ آباد» بگذرد؛ اما صد ها پادو و مزدور داوطلب که بر آتش رنج های مردم پکه می زنند؛ به کجا خواهد گریخت؟
خاصیت دکتاتور ها وآنانی که درمسند قدرت غیرمشروع به «کوری» می رسند، همین است که در دقیقه نودونهم  به فرود آمدن از پشت الاغ بلاهت و لجاجت راضی می شوند؛ اما آن زمانی است که زیرپای شان خالی است و چکش داور تاریخ روی میز کوبیده می شود.