-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۳, شنبه

بن بست درپایتخت/ گلبدین وارد معرکه می شود

گل نبی «احمدزی» - آریل شارون کابل- تهدید ها علیه معترضان را از سرگرفته است.
منابع به گزارشنامه افغانستان می گویند که جلسه اضطراری شماری از دسته جات ضد طالب وارگ شب گذشته روی مسایل جدی چه گونه گی برخورد با شبکه دولتی طالب مستقر درارگ متمرکز بوده است.

 این درحالی است که برخلاف پیش بینی ها، حامیان طالبان و تیم ارگ از آدرس های مختتلف، از کشتار معترضان به رهبری آریل شارون کابل ( گل نبی احمدزی) به شیوه های نرم، گاهی تند یا به شکل توجیهات به ظاهر بی طرفانه حمایت شان را ابرازکردند. هیچ گاهی این چنین برهنه، از کشتار دادخواهان بی دفاع درخیابان ها استقبال نکرده بودند.

درچنین احوال نازک، گلبدین به ارگ پیام داده است که حاضر است در دفاع از آن ها وارد عمل  شود. اگر درصورت ضد حمله ای از سوی معترضان، کار سخت تر شود، ارگ، با گشودن انبارهای جنگ افزار به نفرات گلبدین وطالبان شهری، توفان ملیشه ها را به جان معترضان می اندازد ونامش را «جنگ داخلی» می گذارد.

درهمین حال، فرمانده جوخه مرگ ( گل نبی) با تکرار سناریوی کشتار دهمزنگ، اکنون نیز اتمام حجت کرده است که گروه های تروریستی ممکن است دراجتماع معترضان دست به عملیات انتحاری بزنند. ترجمه اصلی گفتار شارون کابل این است که ارگ درتماس و مشوره با دسته جات تروریزم طالب ونفرات گلبدین درین باره تصمیم های مشخصی روی دست دارند.

 ازین قرار، رؤیای دیرینه گلبدین که فکر می کند شبح شورای نظار خیال رزمایش دارد،  درحال محقق شدن است.
علی العجاله سردرگمی و بی نظمی در میان معترضان حاکم است و دولت در تلاش تحکیمات دفاعی در خیابان ها و اطراف ارگ است. واضح است که این تحکیمات به سرعت می تواند درهم شکسته شود. خبر دیگری مشعر است که دکترغنی روز گذشته سوار بر چرخبال از ارگ برای چند ساعت به میدان هوایی بگرام انتقال داده شده بود.

درهمین حال شاهد حاضر درصحنه گزارش کرد که محمد علم «ایزدیار» درگرماگرم ورود سوگواران به خانه اش از دکترعبدالله هیچ استقبال نکرده و عناصر دیگر اردوگاه ضد طالب عبدالله را تحت فشار گرفته اند. درحال حاضر همه گروه گروه به تپه مارشال روان اند تا مراسم دفن وکفن انجام شود. والی بلخ دم نقد خواستار آرامش شده و گروه های مختلفی از ولایات رهسپار کابل اند.