-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

راه پرخم وپیچ بر سر جنبش «رستاخیز تغییر»

«رستاخیز تغییر» با دو ویژه گی وارد کارزار نبرد و مقاومت شد. نخست؛ ازدل عظیم ترین انفجار درتاریخ جنگ افغانستان بیرون آمد. ثانیاً زایش این «رستاخیز» با ضربتی ناگهانی همراه بود و اعلام حضور سیاسی خود را با خون بهترین چهره های آگاه از بحران موجود، جشن گرفت. پس ازین، راه پرخم وپیچ اما درخشانی را در پیش دارد. تاریخ دارد پوست می اندازد و این ظهور، زوال «تنظیم ها» و دلال ها را رقم می زند.