-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۶, سه‌شنبه

جز حکومت موقت و انتخابات کاملا عادلانه، هیچ راه حلی وجود ندارد

حالا قراراست واپس به گرداب برگردید؟اوضاع سیاسی در قید، «بن بست» است. بن بست موجود، فرآورده عملیه سیاسی غیر طبیعی ( تشکیل حکومت دو سره) است. بن بست زمانی دریک قدمی انفجار قرار گرفت که یک «سر» (ارگ) تصمیم گرفت سر دومی را قطع کند. تیم ارگ پیش بینی درست کرده بود. با همین وضعیت، انتخابات بعدی هم به بن بست برمی خورد. به این ترتیب، تصمیم گرفتند به جای انصراف از تفکر انحصار، حریفان مزاحم را که جا را برای گلبدین وطالب تنگ کرده اند از سر راه بردارند. این تصور غلط، میراث سیاسی دوره استبداد است؛ چنان که درین روزها شاهدیم، پلان حذف سخت آسیب پذیر بود؛ پس لگدی آورد و ارگ اکنون با خطر هجوم از تمامی استقامت ها روبه رو است.
راهکاراصلی، تن دادن به توازن  وعدالت سیاسی واقتصادی است.
اتمر- غنی- حکمتیار این واقعیت را دربغل جیب تجاهل فرو کرده و پنداشته اند که بریدن سر یک موجود، ضامن زنده ماندن «سر» دیگر است. یکی از آفات سیاست عقب گرایانه، حذف و چنواری است که درحکم زوال عقل است؛ عقل رو به زوال کجا داند که دردنیای امروز ریشه هیچ جماعتی را نمی توان خشکانید. در گذشته چنین سیاستی جواب می داد و بدنه محذوف، ظاهرا از صحنه حذف شده بود مگر قرن ها در خاطره ها و روان اجتماعی به حیات خود ادامه داد. دیدیم که بی توازنی اجتماعی و سیاسی سرانجام همه ساختار ها را درهم شکست. حالا قراراست واپس به گرداب برگردید؟