-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۵, دوشنبه

ابعاد گیچ کننده شرِ درون انسان/ آن چه یافت می نشود، درکجاست؟

روزی ۳۰ بار به من تجاوز می شد. ۴۳۲۰۰ بار به من تجاوز شد.
چشمانتان را باز کنید
اما همۀ ی جا پر از پرچم‌های سرخ رنگ بود.
به صفحه حوادث کافه دانش سری بزنید: