-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۰, شنبه

ارگ: قبول شروط «رستاخیز تغییر» خودکشی سیاسی است

تشکیلات طالبان- داعش مستقر در ارگ، نسبت به هرگونه اقدام در باره برکناری مجریان ارشد کشتار کابل هشدار داده اند. به گزارش منابع ارتباطی با گزارشنامه افغانستان، فعالان «رستاخیز تغییر» دردیدار با هیأت ولسی جرگه براجرای فوری خواسته های شان اصرار کرده اند.
به هیأت پارلمان درخواست چهار فقره ای به شرح زیر سپرده شده است:
عاملان کشتار ده تن و زخمی شدن 21 تن رسماً اعلام و به دادگاه معرفی شوند.
اتمر، گل نبی احمدزی و سه مقام سکتوری رسماً از کار برکنار شوند.
به مجروحان و آسیب دیده ها عاجل رسیده گی صورت گیرد.
هرنوع زورگویی و قلدری در برابر «رستاخیز تغییر» رسماً پایان یابد.

مذاکره کننده پارلمانی به سران «رستاخیز تغییر» وعده داده اند که پیام شان را به ارگ انتقال می دهند؛ اما گزارشنامه افغانستان به اطلاعات اولیه دست یافته که نشان میدهد بحث های داغی در محضر دکترغنی- اتمر و دیگر مقامات ارتباطی با طالبان وحزب اسلامی درجریان بوده است و حکومت با صراحت گفته است که قبول شروط «رستاخیز تغییر» خودکشی سیاسی است ونسبت به گسترش نمایش های خیابانی این حرکت ابراز نگرانی کرده است. آن ها گفته اند خواست های چهار فقره ای سران «رستاخیز تغییر» به خصوص برکناری حنیف اتمر و معرفی گل نبی احمدزی به دادگاه، جمع برکناری مقامات امنیتیغیرقابل پذیرش است.

ضم خبر به این نکته اشاره شده است که مجریان کمیته جدید مرکب از طالبان، حزب اسلامی وارگ حاضر به عقب نشینی دربرابر خواسته های مخالفان نیستند و آن را مقدمه شکستن خط اول تعریف کرده اند. آن ها با صراحت به دکترغنی گوشزد کرده اند که  باید مذاکرات با ائتلاف ضد طالبان وداعش به رهبری شریکان پنجاه فیصدی دولت به نتیجه برسد؛ درغیرآن، عقب نشینی دربرابر متعرضان کابل پذیرش کشتار کابل و قبول تمام خواسته های مخالفان است و جبهه ضد طالب هم اکنون روی طرح تشکیل «حکومت مؤقت» کار می کنند. تشکیلات جدید طالب- داعش گفته است هرگاه با شرکای پنجاه فیصدی مشکل حل شود، چالش رستاخیز و تغییر خود به خود از بین می رود.