-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۸, یکشنبه

دفاع تیم طالبان دولتی از تیراندازی برمعترضان

رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان :
تظاهرات اخیر در شهر کابل که چند قربانی برجاگذاشت، کاملا خلاف قانون برگزار شده بود.
ترجمه: کشتار جوانان قانونی بود.