-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

رسیده گی به قتل عام قول اردوی شاهین همین بود؟

جنرال مهمند «کتوازی» پاسبان بی تدبیر، که از بهرعطالتش، جان عزیزصد ها جوان به تباهی رفت، یک سال حبس «تعلیق» گرفت. گاه دهان یک عده قانون ناباور از برزبان آوردن واژه «قانون»، تا گوش ها چاک می خورد؛ اما درین ماجرا خاموشی معطوف به مصلحت را ترجیح می دهند. حکم «قانون عسکری» آن هم درشرایط «محاربه» درباره یک فرمانده خائین چه است؟ سکوت در برابر فاجعه وخیانت، نقض همان «قانون» نیست؟ دادگاه نظامی دستگاه انحصار باید این چنین باشد.