-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۳, شنبه

ساکنان شمال که از «مجاهد» و حکومت به طور یکسان دلزده اند؛ همه روزه شاهدند که جنگویان شورشی سر فرزندان شان را از گردن جدا می کنند. مگر چرا طوری موضع می گیرند که گویا این کار ما نیست و کار دولت است. دلیل این است که مردم در حاکمیت شریک نیستند. هست و بود دولت را چند نفر قبضه کرده اند و مردم حکومت را مال خود نمیدانند که از روی احساس مسئولیت، قدرت واکنشی خود را به قیمت ریختن خون خود نشان بدهند.  مردم منتظر اند که زورمندان و «بزرگان» بیایند و این گلیم آتش را جمع کنند. اما «نخبه ها» به جای رفتن به صحنۀ آزمایش، بلیط های سفر هوایی به دوبی و دیگر جا ها را بوک می کنند.