-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۷, چهارشنبه

وزیردفاع امریکا حاتم بخشی دکترغنی را رد کرد

طالبان نمی توانند بخشی از حل سیاسی مساله افغانستان باشند


دکترغنی روز گذشته درکنفرانس کابل از طالبان به عنوان بخشی از حل سیاسی بحران افغانستان نام برد و گفت حاضر است به طالبان دفتر سیاسی بگشاید.

به حواله هفته نامه استاندارد، جمیزماتیس وزیردفاع امریکا درجریان دیدار با وزیرخارجه استرالیا گفت که طالبان متوسل به استعمال بم می شوند چون هرگز اطمینان ندارند در انتخابات کدام نقشی را بازی کرده بتوانند. این اظهارات بیانگریک تغییر ناگهانی دراداره جدید امریکا نیست به طالبان است. هیلاری کلنتون و همچنان نماینده امریکا در سازمان ملل متحد گفته بودند که علی رغم جنگ ما درافغانستان حل مساله آن جا راه حل نظامی ندارد. اکنون ماتیس می گوید حالا اوضاع تغییر کرده است. رکس تیلرسون وزیرخارجه امریکا نیز گفته است که ما «هرگز جازه نمی دهیم که افغانستان باردیگر به سکوی تروریزم بدل شود.»
تیلرسون به پروسه صلح یا یک توافق سیاسی هیچ اشاره ای نکرد. جمیز ماتیس وزیر دفاع با صراحت اظهار داشت که طالبان بخشی از حکومت برخاسته از یک انتخابات دموکراتیک نیستند.